» » Roztrzygniecie-zapytanie-ofertowe-nr-12014

zapytaj swojego lekarza o szczepienia ochronne - NZOZ

Rozstrzygnięcie: zapytanie ofertowe nr 1/2014

VITA LONGA Sp. z o.o. informuje, że w drodze zapytania ofertowego wyłoniono
firmę Epsilon S. C. z Katowic, jako wykonawcę projektu
„Wdrożenie elektronicznego systemu wymiany dokumentacji medycznej
w firmie VITA LONGA Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013,
działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale